ევროპა,როგორც გლობალური აქტორი

ევროპა Actor Sui Generis

მახასიათებლები:

 • სიდიდე: 27 წევრი სახელმწიფო

      მოსახლეობა 450 მილიონი

 • ეკონომიკური სიმძლავრე და წარმატებული თანამშრომლობის მოდელი

(9 მილიარდიანი ბაზარი,თავისუფალი სავაჭრო სივრცე და ერთიანი ვალუტა)

 • ჰუმანიტარული აქტორი-1992 წლიდან 7000 ზე მეტი ხელშეკრულება,5 მილიარდი ევროს გაცემა, ჰუმანიტარული დახმარება 85 ქვეყანაში.
 • ყველაზე დიდი ენერგეტიკული იმპორტიორი და მომხმარებელი.
 • ’’ღრმა’’ და ’’ფართო’’ ინტეგრაცია,როგორც პოლიტიკური ძლიერება და სისუსტეც.
 • რბილი ძალაუფლების ეფექტური მექანიზმები

(კოპენჰაგენის კრიტერიუმები,acquis- ხშირად შიდა საქმეებში კონსტრუქციული ჩარევა)

 • ფართო დიპლომატიური წარმომადგენლობა: 123 წარმომადგენლობა მესამე სამყაროს ქვეყნებში და ხუთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ორჯერ მეტი დიპლომატი და ხუთჯერ მეტი საელჩო აშშ სთან შედარებით.
 • ეფექტურ ღირებულებათა სისტემაზე დაფუძნებული დემოკრატიული ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა-სტაბილურობისა და მშვიდობისთვის, განსაკუთრებით გრძელვადიანი პროცესები მცირე ნაბიჯებით.
 • საშუალებები: ეკონომიკური თანამშრომლობა,ბაზრები/ადამიანის უფლებები,საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის განვითარებული მექანიზმები,’’რბილი’’ უსაფრთხოება და ა.შ
 • საგარეო პოლიტიკის,თავდაცვისა და უსაფრთხოების განვითარებადი მექანიზმები.
 • გამოწვევები:
 • ჩამოყალიბებული პოლიტიკური სისტემა,თუ სისტემა მუდმივ ცვლილებაში?
 • ინტერგავემენტალიზმის და ზესახელმწიფოებრიობის დიქოტომია.
 • ხელშეკრულებები და შეთანხმებები-პროტო კონსტიტუცია,ჩავარდნილი საკონსტიტუციო პროექტი.
 • ზოგიერთ სექტორში ერთობლივი გადაწყვეტილებები-თუმცა ეროვნული ხელისუფლებების მკაცრი მონიტორინგი.
 •  
 • სახელმწიფოებისაგან განსხვავებით დეფიციტურია: მოსახლეობის თვითიდენტურობა,დემოკრატიული ლეგიტიმაცია(ინტერესების განსაზღვრისას) და მოტივირებულობა.(საერთო,ერთგვარი პატრიოტიზმის შეგრძნების დაბალი დონე)
 • სუსტი რგოლი: CFSP და ESDP(ბალკანეთი,ერაყი,საქართველო და რუსეთი)

თუმცა ეფექტური საერთაშორისო პოლიტიკის მექანიზმები აქვს.

 • სახელმწიფოების განსხვავებული ინტერესები , ისტორიული კონტექსტი და მექანიზმები.
 • ეროვნული სუვერენიტეტი საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე.
 • შიდა გამოწვევები:ინსტიტუციური,ინსტრუმენტალური და იდეური.
 • ინსტიტუციური:მუდმივი შიდა ინსტიტუციური კონკურენცია კომპეტენციების გადანაწილებისათვის. 
 • მრავალი ლიდერის არსებობისას გამოუკვეთავი ლიდერობა. 
 • განსხვავებული ინტერესები და კვაზი სუპრანაციონალიზმის პირობებში ადვილად მოქცევადი ’’დაყავი და იბატონე’’ ს სტრატეგიაში( მაგ: პუტინის  

რუსეთი და ბუშის ამერიკა)

მორავჩიკი:’’ევროკავშირი არის ევროპის უდიდესი სახელმწიფოების სახელმწიფოთაშორისი ვაჭრობის ფორუმი’’ 

 • ინსტრუმენტალური:რთული ბიუროკრატია,წესები და რიტუალები გადაწყვეტილებების მიღებისას,ნელი პროცესი,რაც კარგია კრიზისების პრევენციისა და გრძელვადიანი პოლიტიკისათვის,მაგრამ არაეფექტური კრიზისულ სიტუაციებში(1993-94 წლებში დამაბნეველი დაგვიანებები ბოსნიაში ჰუმანიტარული დახმარებისას) 
 • გაფართოების შემდგომ კვალიფიციური უმრავლესობის შემოღების მიუხედავად,მაინც არამოქნილი სისტემა. 
 • იდეური:ევროკავშირის სხვადასხვა აღქმა,ფედერალისტური და ნაციონალისტური სენტიმენტების შეუთავსებლობა-რაც საერთო პოლიტიკური ნების გამოვლინებას უშლის ხელს. 
 • ანგლო-ფრანკული ურთიერთობები-სხვადასხვა ხედვა. 
 • ფრანკო-გერმანული ურთიერთობები-სხვადასხვა ხედვა.
 • სახელმწიფოების განსხვავებული ხედვა ევროპის როლის შესახებ გლობალურ სისტემაში(’’ხისტი’’ და ’’რბილი’’ მექანიზმების პრიორიტეტულობა,მასშტაბები და მოქმედების არეალი)
 • საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის გამოწვევები:
 • ხავიერ სოლანა,აპრილი-2002 წელი:’’უფრო ეფექტური საგარეო პოლიტიკისათვის ჩვენ გვჭირდება ჩვენი ინტერესების მკაფიოდ განსაზღვრა,ერთიანი და ნათელი გზავნილების შემუშავება და შესაბამისი ინსტრუმენტები ამ პოლიტიკის განსახორციელებლად’’
 • 2003 წლის უსაფრთხოების სტრატეგია.
 • Mr. Nice Guy ს იმიჯი.
 • კომფორტული იგნორირების პოლიტიკა.
 • ოთხი ძირითადი გამოწვევა თავდაცვაში:
 1. 1.    განსხვავებული პრეფერენციები,ინტერესები და მექანიზმები.
 2. 2.    ინსტიტუციური ბალანსის ყოვლისმომცველი პრინციპი.
 3. 3.    თავდაცვაზე მცირე ხარჯები(2002 წელს აშშ ს ხარჯი თითეულ ჯარისკაცზე-26,800 დოლარი,ევროპის 4,000 დოლარი)
 4. 4.    რეალურ სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობისგან თავის არიდება.
 • უსაფრთხო რკალი:ENP
 •  ფინანსური დახმარება: ENP 2007-2013 (Million Euros) :

Algeria      220               Moldowa      209,7

Armenia       98,4            Maroc         654

Aserbaidjan      92           Palestinan Territories      632

Belarus   20                    Syria     130

Egypt        558                  Tunesia        300

Georgia      120,4          Ukraine          494

Israel            8                 Russian Fed.          120

Jordan         265             Regional Progammes    827

Libanon        187             + Emergency Fund     xxx

Libya       8                     

Total: 5.621.00

 • აღმოსავლური პარტნიორობა
 • მომავალი პერსპექტივები:
 • საჭიროა აქცენტების გადატანა მეტყველების ენიდან მოქმედების ენაზე.
 • პოლიტიკური წინაპირობითობა-უნდა გაძლიერდეს.
 • ხედვა მულტილატერალიზმზეა დაფუძნებული(აშშ სგან განსხვავებით და რუსეთის მსგავსად)
 • ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების მომავალი განსაზღვრავს ევროპის როლს დიდწილად(ეკონომიკური კონკურენცია და პოლიტიკური,სამხედრო თანამშრომლობა)
 • გაფართოების შედეგების ინსტიტუციური ელემენტი-ინსტიტუციური პარალიზების თავიდან ასაცილებლად.
 • ევროპა საერთაშორისო ასპარეზზე უკვე ძალიან ფართოდ არის წარმოდგენილი-საჭიროა ამის ოპერაციულ სიმძლავრედ გადაქცევა.
 • სტივ მარში და ჰანს მაკენშტაინი-დასკვნა:

ევროპის საერთაშორისო ამბიციები და დამაჯერებლობა კარგა ხანს დამოკიდებული იქნება საერთაშორისო მოვლენების განვითარებაზე და ასევე,სავარაუდოდ,პოტენციურად იმიჯის შემლახველ შეუთავსებლობაზე ევროპის ძლიერ რიტორიკასა და მის რეალურ შესაძლებლობებს/პოლიტიკურ ნებას შორის.

Advertisements

Posted on თებერვალი 10, 2010, in პოლიტიკა. Bookmark the permalink. Comments Off on ევროპა,როგორც გლობალური აქტორი.

დისკუსია დახურულია.

%d bloggers like this: